Đăng ký ngay!

Sử dụng những tính năng ưu việt của Omipay

Đăng Ký tài khoản cá nhân

(Vui lòng nhập tên Tiếng Việt có dấu, tên chủ tài khoản trùng tên trên CCCD/CMTND/Hộ chiếu của chủ tài khoản)


Nhấn nút Đăng ký là bạn đã đồng ý và cam kết tuân thủ Thoả thuận người dùng của Omipay.

Đăng ký tài khoản doanh nghiệp


Nhấn nút Đăng ký là bạn đã đồng ý và cam kết tuân thủ Thoả thuận người dùng của Omipay.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập