Đăng ký ngay!

Sử dụng những tính năng ưu việt của HPay

Đăng Ký tài khoản cá nhân

(Vui lòng nhập tên Tiếng Việt có dấu, tên chủ tài khoản trùng tên trên CCCD/CMTND/Hộ chiếu của chủ tài khoản)


Nhấn nút Đăng ký là bạn đã đồng ý và cam kết tuân thủ Thoả thuận người dùng của HPay.

Đăng ký tài khoản doanh nghiệp

(Vui lòng tạo tài khoản HPay trùng với tên công ty/hiệp hội của bạn đã điền trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập công ty)


Nhấn nút Đăng ký là bạn đã đồng ý và cam kết tuân thủ Thoả thuận người dùng của HPay.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập